Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic attractor for cleaning

อุปกรณ์แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ในการเก็บเศษน๊อต ตะปู เศษเหล็กต่างๆ ที่ตกอยู่ตามพื้น ตามโต๊ะ ความแรงแม่เหล็ก มีหลายความแรง และหลายรุ่น ให้เลือกใช้แล้วแต่งานที่ต้องการใช้

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Sweeper for cleaning

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดูดจับเศษเหล็ก เพื่อทำความสะอาดตามพื้น หรือตาม ซอกเครื่องจักรที่มือเข้าไปไม่ถึง หรือในจุดที่อันตรายต่อการทำงานของพนักงาน

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magform Magnet for precast concrete

Precast Concrete Magnet (หรือ Magform Magnet, Shuttering Magnet, Formwork Magnet) แม่เหล็กชนิดนี้ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้เพื่อ ยึด และปล่อยแบบ Formwork ได้รวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัดแรงงาน  ในงานผลิตแผ่น Precast Concrete

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Permanent Magnetic Chuck for grinding work

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการยึดจับชิ้นงานที่ ต้องการเจีย ไส หรือแต่งเรียบ ออกแบบให้ สามารถปลดชิ้นงานได้ง่าย มีทั้งแบบไฟฟ้า ถาวร กลม และสี่เหลี่ยม ได้ทุกขนาด

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Magnetic Chuck for grinding work

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการยึดจับชิ้นงานที่ ต้องการเจีย ไส หรือแต่งเรียบ ออกแบบให้ สามารถปลดชิ้นงานได้ง่าย มีทั้งแบบไฟฟ้า ถาวร กลม และสี่เหลี่ยม ได้ทุกขนาด

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Floater Magnet for separate steel sheet

แม่เหล็กชนิดนี้ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานคลี่แผ่นเหล็กบางๆ ให้ออกจากกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ในการใช้แรงงานคน เพื่อแกะ แผ่นเหล็กบางๆ ให้ออกจากกัน ทีละแผ่น

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Roller for conveying can

แม่เหล็ก ชนิดนี้ ใช้ช่วยดูดจับ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆบนสายพาน สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Belt for conveying can

แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ช่วยจับ เคลื่อน ย้ายกระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน สามารถออกเส้นแรงแม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของ สนามแม่เหล็กในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Conveying Complete System

แม่เหล็ก ชนิดนี้ ใช้ช่วยจับ เคลื่อน ย้ายกระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน สามารถออกเส้นแรงแม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของ สนามแม่เหล็กในการใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
Magnet แม่เหล็กไฟฟ้า Magnet ,magnet คือ magnet lyrics ,magnet แปลว่า magnet คืออะไร , magnet lyrics
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic attractor for cleaning
อุปกรณ์แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ในการเก็บเศษน๊อต ตะปู เศษเหล็กต่างๆ ที่ตกอยู่ตามพื้น ตามโต๊ะ ความแรงแม่เหล็ก มีหลายความแรง และหลายรุ่น ให้เลือกใช้แล้วแต่งานที่ต้องการใช้
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Sweeper for cleaning
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดูดจับเศษเหล็ก เพื่อทำความสะอาดตามพื้น หรือตาม ซอกเครื่องจักรที่มือเข้าไปไม่ถึง หรือในจุดที่อันตรายต่อการทำงานของพนักงาน
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magform Magnet for precast concrete
Precast Concrete Magnet (หรือ Magform Magnet, Shuttering Magnet, Formwork Magnet) แม่เหล็กชนิดนี้ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้เพื่อ ยึด และปล่อยแบบ Formwork ได้รวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัดแรงงาน  ในงานผลิตแผ่น Precast Concrete
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Permanent Magnetic Chuck for grinding work
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการยึดจับชิ้นงานที่ ต้องการเจีย ไส หรือแต่งเรียบ ออกแบบให้ สามารถปลดชิ้นงานได้ง่าย มีทั้งแบบไฟฟ้า ถาวร กลม และสี่เหลี่ยม ได้ทุกขนาด
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Magnetic Chuck for grinding work
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการยึดจับชิ้นงานที่ ต้องการเจีย ไส หรือแต่งเรียบ ออกแบบให้ สามารถปลดชิ้นงานได้ง่าย มีทั้งแบบไฟฟ้า ถาวร กลม และสี่เหลี่ยม ได้ทุกขนาด
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Floater Magnet for separate steel sheet
แม่เหล็กชนิดนี้ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานคลี่แผ่นเหล็กบางๆ ให้ออกจากกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ในการใช้แรงงานคน เพื่อแกะ แผ่นเหล็กบางๆ ให้ออกจากกัน ทีละแผ่น
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Roller for conveying can
แม่เหล็ก ชนิดนี้ ใช้ช่วยดูดจับ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆบนสายพาน สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Belt for conveying can
แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ช่วยจับ เคลื่อน ย้ายกระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน สามารถออกเส้นแรงแม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของ สนามแม่เหล็กในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Conveying Complete System
แม่เหล็ก ชนิดนี้ ใช้ช่วยจับ เคลื่อน ย้ายกระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน สามารถออกเส้นแรงแม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของ สนามแม่เหล็กในการใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม
Permanent Magnet Lifting Magnet