Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Overband Magnet

ใช้สำหรับดูดจับเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่มีความหนาแน่นที่เคลื่อนตัวมาบนสายพาน ด้วย ความเร็วสูง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันจะทำการแยกเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง หยุดการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด ติดตั้งได้ทั้งคร่อม บนสายพานลำเลียง และบนปลายหัวสายพานลำเลียง

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Bar

แท่งแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กบาร์ แม่เหล็กรุ่นนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ และผงเหล็ก ออกจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เหมาะกับงานในห้องแล็ป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาต่างๆ  มีความแรงหลายรุ่นเช่น 10,000 gauss, 11,000 gauss และ 12,000 gauss

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lattice Magnet

แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบ ทั้งชนิดเปียก และชนิดแห้ง เช่น เม็ดพลาสติกอาหาร เครื่องสำอางค์ น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช แร่ ฯลฯ ความแรงของแม่เหล็ก รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก ความเข้มสนามแม่เหล็กสูง มีหลายรุ่นหลายเกาส์ให้เลือก

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lattice Magnet with Housing

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดผงเศษเหล็กละเอียด หรือเศษเหล็กชิ้นเล็กออก จากวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี ผงสี เม็ดพลาสติก สารให้ความหวาน น้ำตาล ข้าวสาร เครื่องเทศ ฯลฯ ผลิตได้หลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานสูงสุด เพราะมีการออกแบบการจัดวางแท่งแม่เหล็ก ในตำแหน่งที่ให้ ประสิทธิภาพในการดูดจับเศษเหล็กมากที่สุด

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Head Roller

Magnetic Head Roller คือแม่เหล็กที่ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เคลื่อนที่มาบนสายพานลำเลียง หรือในท่อโดย แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กไปยังใต้ลูกกลิ้ง แล้วจึงปล่อยทิ้งไปในถังเก็บเศษเหล็ก เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาหารสัตว์ ปูนซิเมนต์ ฯลฯ ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ ทันที เพราะสามารถทำได้ทุกรูปแบบ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Drum Separator

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งมีปริมาณ การผลิตต่อชั่วโมงสูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ แร่ ข้าวสาร ไม้ ฯลฯ เป็นระบบ ที่มีการกำจัดเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ เมื่อวัตถุดิบผ่านเข้ามาตรงช่องทางเข้าด้านบน ระบบจะ ทำการแยกเศษเหล็ก และวัตถุดิบออกจากกันคนละช่องทาง

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Super Duct

สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแร่ อาหารสัตว์ กระดาษ ออกแบบโครงสร้างให้แม่เหล็กดูดจับเศษเหล็กจากด้าน ข้างทั้งแบบ 3 ด้าน และ 4 ด้าน ทำให้ไม่เกิดการอุดตัน ของวัตถุดิบ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Pipe Magnet

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็ก ออกจาก วัตถุดิบที่เป็นผง และเม็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออก แบบให้สามารถติดตั้งได้ง่ายกับท่อลำเลียง สะดวกใน การทำความสะอาด

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Perma Plate

แม่เหล็กชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แก้ว เมล็ดพืช พลาสติก แร่ ฯลฯ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ ติดตั้งในถังบรรจุ ในท่อ หรือในรางลำเลียง เมื่อวัตถุดิบไหลผ่าน แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบมาติดอยู่บนตัวแม่เหล็ก วัตถุดิบที่ผ่านไปจะสะอาดและบริสุทธิ์จากผงเหล็ก สนิมเหล็ก หรือเศษเหล็กที่เจือปน

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lifting Magnet

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบ ก่อนการผ่านวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด แข็งแรง ทนทาน โครงสร้างกระทัดรัด ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับติดตั้้งคร่อมบนสายพานลำเลียง หรือ ติดบนปลายหัวสายพานลำเลียง

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Cascade Magnet

ใช้สำหรับดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบประเภทเม็ด เช่น แร่ อาหารสัตว์ เหมาะในการกำจัดเศษเหล็ก ที่ ฝังตัวในวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบทำความ สะอาดทั้งแบบอัตโนมัติ และด้วยตนเอง

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Permanent Overband Magnet

ใช้สำหรับดูดจับเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่มีความหนาแน่นที่เคลื่อนตัวมาบนสายพาน ด้วย ความเร็วสูง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันจะทำการแยกเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง หยุดการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด ติดตั้งได้ทั้งคร่อม บนสายพานลำเลียง และบนปลายหัวสายพานลำเลียง

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
Magnet แม่เหล็กไฟฟ้า Magnet ,magnet คือ magnet lyrics ,magnet แปลว่า magnet คืออะไร , magnet lyrics
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Electro Overband Magnet
ใช้สำหรับดูดจับเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่มีความหนาแน่นที่เคลื่อนตัวมาบนสายพาน ด้วย ความเร็วสูง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันจะทำการแยกเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง หยุดการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด ติดตั้งได้ทั้งคร่อม บนสายพานลำเลียง และบนปลายหัวสายพานลำเลียง
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Bar
แท่งแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กบาร์ แม่เหล็กรุ่นนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ และผงเหล็ก ออกจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เหมาะกับงานในห้องแล็ป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาต่างๆ  มีความแรงหลายรุ่นเช่น 10,000 gauss, 11,000 gauss และ 12,000 gauss
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lattice Magnet
แม่เหล็ก รุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบ ทั้งชนิดเปียก และชนิดแห้ง เช่น เม็ดพลาสติกอาหาร เครื่องสำอางค์ น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช แร่ ฯลฯ ความแรงของแม่เหล็ก รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงมาก ความเข้มสนามแม่เหล็กสูง มีหลายรุ่นหลายเกาส์ให้เลือก
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lattice Magnet with Housing
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดผงเศษเหล็กละเอียด หรือเศษเหล็กชิ้นเล็กออก จากวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี ผงสี เม็ดพลาสติก สารให้ความหวาน น้ำตาล ข้าวสาร เครื่องเทศ ฯลฯ ผลิตได้หลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานสูงสุด เพราะมีการออกแบบการจัดวางแท่งแม่เหล็ก ในตำแหน่งที่ให้ ประสิทธิภาพในการดูดจับเศษเหล็กมากที่สุด
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Head Roller
Magnetic Head Roller คือแม่เหล็กที่ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เคลื่อนที่มาบนสายพานลำเลียง หรือในท่อโดย แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กไปยังใต้ลูกกลิ้ง แล้วจึงปล่อยทิ้งไปในถังเก็บเศษเหล็ก เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาหารสัตว์ ปูนซิเมนต์ ฯลฯ ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ ทันที เพราะสามารถทำได้ทุกรูปแบบ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Drum Separator
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งมีปริมาณ การผลิตต่อชั่วโมงสูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ แร่ ข้าวสาร ไม้ ฯลฯ เป็นระบบ ที่มีการกำจัดเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ เมื่อวัตถุดิบผ่านเข้ามาตรงช่องทางเข้าด้านบน ระบบจะ ทำการแยกเศษเหล็ก และวัตถุดิบออกจากกันคนละช่องทาง
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Super Duct
สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตแร่ อาหารสัตว์ กระดาษ ออกแบบโครงสร้างให้แม่เหล็กดูดจับเศษเหล็กจากด้าน ข้างทั้งแบบ 3 ด้าน และ 4 ด้าน ทำให้ไม่เกิดการอุดตัน ของวัตถุดิบ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Pipe Magnet
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็ก ออกจาก วัตถุดิบที่เป็นผง และเม็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออก แบบให้สามารถติดตั้งได้ง่ายกับท่อลำเลียง สะดวกใน การทำความสะอาด
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Perma Plate
แม่เหล็กชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แก้ว เมล็ดพืช พลาสติก แร่ ฯลฯ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ ติดตั้งในถังบรรจุ ในท่อ หรือในรางลำเลียง เมื่อวัตถุดิบไหลผ่าน แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบมาติดอยู่บนตัวแม่เหล็ก วัตถุดิบที่ผ่านไปจะสะอาดและบริสุทธิ์จากผงเหล็ก สนิมเหล็ก หรือเศษเหล็กที่เจือปน
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Lifting Magnet
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบ ก่อนการผ่านวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด แข็งแรง ทนทาน โครงสร้างกระทัดรัด ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับติดตั้้งคร่อมบนสายพานลำเลียง หรือ ติดบนปลายหัวสายพานลำเลียง
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Cascade Magnet
ใช้สำหรับดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบประเภทเม็ด เช่น แร่ อาหารสัตว์ เหมาะในการกำจัดเศษเหล็ก ที่ ฝังตัวในวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบทำความ สะอาดทั้งแบบอัตโนมัติ และด้วยตนเอง
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Permanent Overband Magnet
ใช้สำหรับดูดจับเศษเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่มีความหนาแน่นที่เคลื่อนตัวมาบนสายพาน ด้วย ความเร็วสูง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันจะทำการแยกเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง หยุดการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด ติดตั้งได้ทั้งคร่อม บนสายพานลำเลียง และบนปลายหัวสายพานลำเลียง
Permanent Magnet Lifting Magnet