Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Sheet & Strip

แม่เหล็กแผ่น หรือแม่เหล็กยาง แม่เหล็กชนิดนี้มีความอ่อนตัว สามารถใช้กรรไกร หรือคัตเตอร์ ตัดเป็นชิ้นๆได้ แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้ส่วนมากใช้ประกอบกับ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องเขียน ของเล่นติดตู้เย็น ตบแต่งภายใน ฯลฯ มีจำหน่ายทั้งเป็นเส้น เป็นแผ่น มีสีสันต่างๆ มีหน้ากาวด้านหนึ่ง หรือรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Samarium Magnet (SmCo Magnet)

แม่เหล็กประเภทนี้มีแรงดูดสูงเหมาะสำหรับ งานหลายประเภท ที่ทนความร้อนสูง ส่วนมากใช้ประกอบในเครื่องมือ นาฬิกา มอเตอร์ แม่พิมพ์ ฯลฯ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • AINiCo Magnet

เป็นแม่เหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิสูงและ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ส่วนมากใช้ประกอบ ในอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เครื่องมือวัด ฯลฯ

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Ferrite Magnet (Ceramic Magnet)

แม่เหล็กถาวรชนิดนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะราคาถูก แรงดูด ดี และทนต่อสารกัดกร่อน สามารถทำได้ทุกแบบ ส่วนมากใช้ ประกอบในลำโพง ของเล่นมอเตอร์ ใช้ได้ทั้งงานในอุตสาหกรรม ทั่วไป และงานของพรีเมี่ยมทุกชนิด

Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Neodymium Magnet(NdFeB Magnet)

แม่เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแม่เหล็กกำลังดูดสูง สามารถทำได้ทุก แบบ ทุกขนาด ตามความต้องการ และใช้เป็นส่วนประกอบใน การผลิตเครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการดูดจับสูงสุด ทางไอซ์แลนด์ดิคมีแม่เหล็กนิโอดิเมี่ยมทั้งแบบ Sintered และ แบบ Bonded แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และมีแม่เหล็กที่ทนได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
Magnet แม่เหล็กไฟฟ้า Magnet ,magnet คือ magnet lyrics ,magnet แปลว่า magnet คืออะไร , magnet lyrics
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Magnetic Sheet & Strip
แม่เหล็กแผ่น หรือแม่เหล็กยาง แม่เหล็กชนิดนี้มีความอ่อนตัว สามารถใช้กรรไกร หรือคัตเตอร์ ตัดเป็นชิ้นๆได้ แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้ส่วนมากใช้ประกอบกับ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องเขียน ของเล่นติดตู้เย็น ตบแต่งภายใน ฯลฯ มีจำหน่ายทั้งเป็นเส้น เป็นแผ่น มีสีสันต่างๆ มีหน้ากาวด้านหนึ่ง หรือรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Samarium Magnet (SmCo Magnet)
แม่เหล็กประเภทนี้มีแรงดูดสูงเหมาะสำหรับ งานหลายประเภท ที่ทนความร้อนสูง ส่วนมากใช้ประกอบในเครื่องมือ นาฬิกา มอเตอร์ แม่พิมพ์ ฯลฯ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • AINiCo Magnet
เป็นแม่เหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิสูงและ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ส่วนมากใช้ประกอบ ในอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เครื่องมือวัด ฯลฯ
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Ferrite Magnet (Ceramic Magnet)
แม่เหล็กถาวรชนิดนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะราคาถูก แรงดูด ดี และทนต่อสารกัดกร่อน สามารถทำได้ทุกแบบ ส่วนมากใช้ ประกอบในลำโพง ของเล่นมอเตอร์ ใช้ได้ทั้งงานในอุตสาหกรรม ทั่วไป และงานของพรีเมี่ยมทุกชนิด
Permanent Magnet Lifting Magnet
Permanent Magnet Lifting Magnet
 • Neodymium Magnet(NdFeB Magnet)
แม่เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแม่เหล็กกำลังดูดสูง สามารถทำได้ทุก แบบ ทุกขนาด ตามความต้องการ และใช้เป็นส่วนประกอบใน การผลิตเครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการดูดจับสูงสุด ทางไอซ์แลนด์ดิคมีแม่เหล็กนิโอดิเมี่ยมทั้งแบบ Sintered และ แบบ Bonded แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และมีแม่เหล็กที่ทนได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย
Permanent Magnet Lifting Magnet