Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
มีมากกว่า คำว่า แม่เหล็ก เพราะเราเน้นเรื่องการบริการที่ดี ยอดเยี่ยม คุณภาพ Magnet เครื่องตรวจจับโลหะ และเศษเหล็ก
magnet แม่เหล็ก

บริษัท ไอซ์แลนด์ดิค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิต และจำหน่ายแม่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ที่ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรทุกชนิด เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก แม่เหล็กระบบลำเลียง เครื่องคัดแยกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (eddy current separator) แม่เหล็กสายพาน อุปกรณ์ดักจับเศษเหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ แม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม แม่เหล็กแรงดูดสูง แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ แม่เหล็กซัมมาเรียม แม่เหล็กอัลนิโค แม่เหล็กยาง แม่เหล็กติดตู้เย็น

 

ไอซ์แลนด์ดิค เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแม่เหล็กชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ระบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กออกจากผลิตภัณฑ์ แม่เหล็กระบบลำเลียงสายพาน ระบบยกและเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้พลังงานแม่เหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอื่นๆอีกมากมาย ไอซ์แลนด์ดิค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยริเริ่มจากการรับซ่อมแม่เหล็กไฟฟ้า และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายสายงานอุตสาหกรรม ให้ผลิต และซ่อมแม่เหล็กไฟฟ้าหลากหลายประเภท ทางไอซ์แลนด์ดิคจึงมีการพัฒนาติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า และแม่เหล็กถาวรทุกชนิด นับแต่นั้น บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตทางด้านธุรกิจแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทฯ มีการส่งทีมวิศวกรไปศึกษางานด้านแม่เหล็กในต่างประเทศประจำทุกปี เพื่อพัฒนาเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ไอซ์แลนด์ดิคยังได้รับสิทธิบัตร ใบรับรอง และรางวัลด้านต่างๆ ทางเราทุ่มเทเพื่อพัฒนาเทคโนยีการผลิตแม่เหล็กเพื่อให้ได้สินค้าดี มีคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งาน

 

ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้คำแนะนำออกแบบผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะสมกรับงานแต่ละประเภท เรามุ่งเน้นให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย่อมเยา ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เน้นการรับประกัน และการบริการหลังการขาย ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง บริการคือหัวใจของการขาย บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเป็นเวลานาน

 แม่เหล็ก magnet
ไอซ์แลนด์ดิค มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีทีทันสมัย รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในราคาที่เหมาะสม ควบคุมการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO9000
แม่เหล็ก  magnet
Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
magnet แม่เหล็ก

บริษัท ไอซ์แลนด์ดิค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิต และจำหน่ายแม่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ที่ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรทุกชนิด เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก แม่เหล็กระบบลำเลียง เครื่องคัดแยกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (eddy current separator) แม่เหล็กสายพาน อุปกรณ์ดักจับเศษเหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ แม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม แม่เหล็กแรงดูดสูง แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ แม่เหล็กซัมมาเรียม แม่เหล็กอัลนิโค แม่เหล็กยาง แม่เหล็กติดตู้เย็น

 

ไอซ์แลนด์ดิค เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแม่เหล็กชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต ระบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กออกจากผลิตภัณฑ์ แม่เหล็กระบบลำเลียงสายพาน ระบบยกและเคลื่อนย้ายสินค้าโดยใช้พลังงานแม่เหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอื่นๆอีกมากมาย ไอซ์แลนด์ดิค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยริเริ่มจากการรับซ่อมแม่เหล็กไฟฟ้า และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายสายงานอุตสาหกรรม ให้ผลิต และซ่อมแม่เหล็กไฟฟ้าหลากหลายประเภท ทางไอซ์แลนด์ดิคจึงมีการพัฒนาติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า และแม่เหล็กถาวรทุกชนิด นับแต่นั้น บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตทางด้านธุรกิจแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทฯ มีการส่งทีมวิศวกรไปศึกษางานด้านแม่เหล็กในต่างประเทศประจำทุกปี เพื่อพัฒนาเครื่องจักร และผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ไอซ์แลนด์ดิคยังได้รับสิทธิบัตร ใบรับรอง และรางวัลด้านต่างๆ ทางเราทุ่มเทเพื่อพัฒนาเทคโนยีการผลิตแม่เหล็กเพื่อให้ได้สินค้าดี มีคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งาน

 

ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้คำแนะนำออกแบบผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะสมกรับงานแต่ละประเภท เรามุ่งเน้นให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย่อมเยา ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เน้นการรับประกัน และการบริการหลังการขาย ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง บริการคือหัวใจของการขาย บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเป็นเวลานาน

Magnet , แม่เหล็ก

ไอซ์แลนด์ดิค มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีทีทันสมัย รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ของลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในราคาที่เหมาะสม ควบคุมการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO9000

แม่เหล็กไฟฟ้า   เครื่องตรวจจับโลหะ