Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
magnet โดยบริษัทได้มาตรฐาน
ครบวงจร คุณภาพแม่เหล็ก ศูนย์ผลิต แม่เหล็ก คุณภาพ

บริษัท ไอซ์แลนด์ดิค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิต และจำหน่ายแม่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ที่ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรทุกชนิด เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก แม่เหล็กระบบลำเลียง เครื่องคัดแยกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก แม่เหล็กสายพาน อุปกรณ์ดักจับเศษเหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ แม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม แม่เหล็กแรงดูดสูง แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ แม่เหล็กซัมมาเรียม แม่เหล็กอัลนิโค แม่เหล็กยาง แม่เหล็กติดตู้เย็น ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้คำแนะนำออกแบบผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เรามุ่งเน้นให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ แรงดูดสูง ราคาย่อมเยา ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เน้นการรับประกัน และการบริการหลังการขาย ตามนโยบาย
        บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง บริการคือหัวใจของการขาย บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาเป็นเวลานาน

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
magnet หรือ แม่เหล็ก
บริษัท ไอซ์แลนด์ดิค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิต และจำหน่าย

แม่เหล็ก

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ที่ผลิต

แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรทุกชนิด เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก แม่เหล็กระบบลำเลียง เครื่องคัดแยกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก แม่เหล็กสายพาน อุปกรณ์ดักจับเศษเหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ แม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม แม่เหล็กแรงดูดสูง แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ แม่เหล็กซัมมาเรียม แม่เหล็กอัลนิโค แม่เหล็กยาง แม่เหล็กติดตู้เย็น

ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้คำแนะนำออกแบบผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เรามุ่งเน้นให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ แรงดูดสูง ราคาย่อมเยา ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เน้นการรับประกัน และการบริการหลังการขาย ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง บริการคือหัวใจของการขาย บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาเป็นเวลานาน
Magnet แม่เหล็ก คุณภาพ
Magnet แม่เหล็กไฟฟ้า