Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Palletizing Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Palletizing Magnet

Palletizing Magnet หรือ Magnetic Palletizer คือระบบแม่เหล็ก ที่ออกแบบขึ้นมาใช้สำหรับการยก และลำเลียงกระป๋อง ทั้งกระป๋องเปล่า และแบบบรรจุแล้ว สามารถเคลื่อนย้าย กระป๋องได้ ทั้งชั้น วางและปลดกระป๋องแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตกระป๋อง ทางไอซ์แลนด์ดิค สามารถออกแบบความแรงได้หลากหลายเพื่อให้สามารถดูดและยกขนาดกระป๋องในขนาด น้ำหนัก และรูปแบบที่ต่างกันออกไป

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Palletizing Magnet
Palletizing Magnet หรือ Magnetic Palletizer คือระบบแม่เหล็ก ที่ออกแบบขึ้นมาใช้สำหรับการยก และลำเลียงกระป๋อง ทั้งกระป๋องเปล่า และแบบบรรจุแล้ว สามารถเคลื่อนย้าย กระป๋องได้ ทั้งชั้น วางและปลดกระป๋องแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิตกระป๋อง ทางไอซ์แลนด์ดิค สามารถออกแบบความแรงได้หลากหลายเพื่อให้สามารถดูดและยกขนาดกระป๋องในขนาด น้ำหนัก และรูปแบบที่ต่างกันออกไป