Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Battery Hoist Lifting Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Battery Hoist Lifting Magnet

แม่เหล็กชนิดนี้ใช้สำหรับดูด ชิ้นงานเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กแม่พิมพ์ ประหยัดแรงงานคน ใช้งานง่าย มีระบบการทำงาน ทั้งแบบเปิด-ปิดโดยใช้รีโมท และเปิด-ปิดเส้นแรงแม่เหล็กด้วยมือ ให้ความปลอดภัยสูงในการใช้งาน

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Battery Hoist Lifting Magnet
แม่เหล็กชนิดนี้ใช้สำหรับดูด ชิ้นงานเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กแม่พิมพ์ ประหยัดแรงงานคน ใช้งานง่าย มีระบบการทำงาน ทั้งแบบเปิด-ปิดโดยใช้รีโมท และเปิด-ปิดเส้นแรงแม่เหล็กด้วยมือ ให้ความปลอดภัยสูงในการใช้งาน