Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Permanent Hoist Lifting Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Permanent Hoist Lifting Magnet

Hoist Lifting Magnet คือแม่เหล็กคันโยก ใช้ยกชิ้นงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ใช้ในการดูดเหล็ก แผ่น เหล็กแม่พิมพ์ ประหยัดทั้งแรงงานคน และ พลังงานไฟฟ้า ให้ความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เปิด-ปิดเส้นแรงแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คันโยกในการเปิด-ปิดสวิทช์แม่เหล็ก ทางไอซ์แลนด์ดิค มีแม่เหล็กคันโยกสำหรับการดูดเหล็กหลายขนาดเริ่มตั้งแต่รุ่นดูด 100kg, 300kg, 600kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, และ 6000kg  

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Permanent Hoist Lifting Magnet
Hoist Lifting Magnet คือแม่เหล็กคันโยก ใช้ยกชิ้นงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ใช้ในการดูดเหล็ก แผ่น เหล็กแม่พิมพ์ ประหยัดทั้งแรงงานคน และ พลังงานไฟฟ้า ให้ความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เปิด-ปิดเส้นแรงแม่เหล็กได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คันโยกในการเปิด-ปิดสวิทช์แม่เหล็ก ทางไอซ์แลนด์ดิค มีแม่เหล็กคันโยกสำหรับการดูดเหล็กหลายขนาดเริ่มตั้งแต่รุ่นดูด 100kg, 300kg, 600kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, และ 6000kg