Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Permanent Pot Lifting Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Permanent Pot Lifting Magnet

Permanent Pot Lifting Magnet หรือ Permanent Magnetic Holder คือแม่เหล็กที่ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อการเคลื่อนย้าย หรือยึดติดกับที่ มีหลายรุ่น หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อุณหภูมิ และกำลังการดูด แม่เหล็กชนิดนี้สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบเดี่ยว และทำงานพร้อมกันเป็นชุด ใช้แทนระบบแขนกล หรือ ควบคู่กับระบบ สูญญากาศ แม่เหล็กชนิดนี้มีหลายขนาด สามารถดูดเหล็กได้น้ำหนักที่ต่างกัน ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทาง บริษัทไอซ์แลนด์ดิคได้สำหรับการขอข้อมูลเติมสำหรับสินค้าตัวนี้

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Permanent Pot Lifting Magnet
Permanent Pot Lifting Magnet หรือ Permanent Magnetic Holder คือแม่เหล็กที่ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อการเคลื่อนย้าย หรือยึดติดกับที่ มีหลายรุ่น หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อุณหภูมิ และกำลังการดูด แม่เหล็กชนิดนี้สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบเดี่ยว และทำงานพร้อมกันเป็นชุด ใช้แทนระบบแขนกล หรือ ควบคู่กับระบบ สูญญากาศ แม่เหล็กชนิดนี้มีหลายขนาด สามารถดูดเหล็กได้น้ำหนักที่ต่างกัน ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทาง บริษัทไอซ์แลนด์ดิคได้สำหรับการขอข้อมูลเติมสำหรับสินค้าตัวนี้