Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Electro Pot Lifting Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Electro Pot Lifting Magnet

Electro pot lifting magnet คือแม่เหล็กที่ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อการเคลื่อนย้าย หรือยึดติดกับที่ มีหลายรุ่น หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อุณหภูมิ และกำลังการดูด แม่เหล็กชนิดนี้สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบเดี่ยว และทำงานพร้อมกันเป็นชุด ใช้แทนระบบแขนกล หรือ ควบคู่กับระบบ สูญญากาศ แม่เหล็กชนิดนี้มีหลายขนาด สามารถดูดเหล็กได้น้ำหนักที่ต่างกัน มีหลาย model เริ่มตั้งแต่รุ่นไฟ 6V, 12V, 24V, 90V แล้วแต่การใช้งานของลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทไอซ์แลนด์ดิคได้สำหรับการขอข้อมูลเติมสำหรับสินค้าตัวนี้

 

 

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Electro Pot Lifting Magnet
Electro pot lifting magnet คือแม่เหล็กที่ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อการเคลื่อนย้าย หรือยึดติดกับที่ มีหลายรุ่น หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน อุณหภูมิ และกำลังการดูด แม่เหล็กชนิดนี้สามารถออกแบบให้ใช้งานแบบเดี่ยว และทำงานพร้อมกันเป็นชุด ใช้แทนระบบแขนกล หรือ ควบคู่กับระบบ สูญญากาศ แม่เหล็กชนิดนี้มีหลายขนาด สามารถดูดเหล็กได้น้ำหนักที่ต่างกัน มีหลาย model เริ่มตั้งแต่รุ่นไฟ 6V, 12V, 24V, 90V แล้วแต่การใช้งานของลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทไอซ์แลนด์ดิคได้สำหรับการขอข้อมูลเติมสำหรับสินค้าตัวนี้