Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Neodymium Magnet(NdFeB Magnet)
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Neodymium Magnet(NdFeB Magnet)

แม่เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแม่เหล็กกำลังดูดสูง สามารถทำได้ทุก แบบ ทุกขนาด ตามความต้องการ และใช้เป็นส่วนประกอบใน การผลิตเครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการดูดจับสูงสุด ทางไอซ์แลนด์ดิคมีแม่เหล็กนิโอดิเมี่ยมทั้งแบบ Sintered และ แบบ Bonded แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และมีแม่เหล็กที่ทนได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย ถึงแม้แม่เหล็กนีโอดิเมี่ยม แบบ Bonded จะมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพดีไม่เท่าแม่เหล็กนีโอดิเมียม แบบ Sintered แต่ข้อด๊ของแม่เหล็ก นิโอดิเมี่ยมแบบ Bonded คือสามารถขึ้นรูปในได้ในรูปทรงที่ยากได้  ทางไอซ์แลนด์ดิคมี coating ให้เลือกหลายแบบ เช่น gold coating, nickel coating, zinc coating, epoxy coating, และอื่นๆอีกมากมาย

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Neodymium Magnet(NdFeB Magnet)
แม่เหล็กชนิดนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแม่เหล็กกำลังดูดสูง สามารถทำได้ทุก แบบ ทุกขนาด ตามความต้องการ และใช้เป็นส่วนประกอบใน การผลิตเครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการดูดจับสูงสุด ทางไอซ์แลนด์ดิคมีแม่เหล็กนิโอดิเมี่ยมทั้งแบบ Sintered และ แบบ Bonded แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และมีแม่เหล็กที่ทนได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย ถึงแม้แม่เหล็กนีโอดิเมี่ยม แบบ Bonded จะมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพดีไม่เท่าแม่เหล็กนีโอดิเมียม แบบ Sintered แต่ข้อด๊ของแม่เหล็ก นิโอดิเมี่ยมแบบ Bonded คือสามารถขึ้นรูปในได้ในรูปทรงที่ยากได้  ทางไอซ์แลนด์ดิคมี coating ให้เลือกหลายแบบ เช่น gold coating, nickel coating, zinc coating, epoxy coating, และอื่นๆอีกมากมาย