Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
AlNiCo Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
AlNiCo Magnet

แม่เหล็ก AlNiCo (อัลนิโก) มีส่วนประกอบจาก อลูมินั่ม, นิกเกิล, โคบอลท์ และเหล็ก มีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนสูง มีความแข็งแต่เปราะ แต่สามารถผลิตรูปแบบที่ซับซ้อนได้ ซึ่งแม่เหล็กชนิดอื่นอาจทำได้ยาก มีลักษณะพิเศษคือมีค่า Remanence สูง พลังงานจำเพาะ การผันแปรของอุณหภูมิแม่เหล็กต่ำ และมีเสถียรภาพสูง สามารถใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ใช้กันอย่างแพร่หลายใน เครื่องมือวัด, มอเตอร์, มิเตอร์, ลำโพง, อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน, ฯลฯ

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
AlNiCo Magnet
แม่เหล็ก AlNiCo (อัลนิโก) มีส่วนประกอบจาก อลูมินั่ม, นิกเกิล, โคบอลท์ และเหล็ก มีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนสูง มีความแข็งแต่เปราะ แต่สามารถผลิตรูปแบบที่ซับซ้อนได้ ซึ่งแม่เหล็กชนิดอื่นอาจทำได้ยาก มีลักษณะพิเศษคือมีค่า Remanence สูง พลังงานจำเพาะ การผันแปรของอุณหภูมิแม่เหล็กต่ำ และมีเสถียรภาพสูง สามารถใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ใช้กันอย่างแพร่หลายใน เครื่องมือวัด, มอเตอร์, มิเตอร์, ลำโพง, อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน, ฯลฯ