Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Sheet & Strip
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Sheet & Strip

แม่เหล็กยาง แม่เหล็กชนิดนี้มีความอ่อนตัว สามารถใช้กรรไกร หรือคัตเตอร์ ตัดเป็นชิ้นๆได้ ส่วนมากใช้ประกอบกับ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องเขียน ของเล่นติดตู้เย็น ตบแต่งภายใน ฯลฯ มีจำหน่ายทั้ง แม่เหล็กเส้น แม่เหล็กแผ่น แม่เหล็กแบบมีเทปกาว แม่เหล็กสีสันต่างๆ มีหน้ากาวด้านหนึ่ง หรือรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้ยังมีหลายเกรดให้เลือกตามความแรงที่แตกต่างกัน เช่น Grade A (Anisotropic) และ Grade I (Isotropic) และสามารถทำขั้วแม่เหล็กได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า มีความหนาหลากหลายชนิดให้เลือกใช้

 

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Sheet & Strip
แม่เหล็กยาง แม่เหล็กชนิดนี้มีความอ่อนตัว สามารถใช้กรรไกร หรือคัตเตอร์ ตัดเป็นชิ้นๆได้ ส่วนมากใช้ประกอบกับ อุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องเขียน ของเล่นติดตู้เย็น ตบแต่งภายใน ฯลฯ มีจำหน่ายทั้ง แม่เหล็กเส้น แม่เหล็กแผ่น แม่เหล็กแบบมีเทปกาว แม่เหล็กสีสันต่างๆ มีหน้ากาวด้านหนึ่ง หรือรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้ยังมีหลายเกรดให้เลือกตามความแรงที่แตกต่างกัน เช่น Grade A (Anisotropic) และ Grade I (Isotropic) และสามารถทำขั้วแม่เหล็กได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า มีความหนาหลากหลายชนิดให้เลือกใช้