Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Trap
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Trap

ลักษณะเหมือนกับการใช้ Lattice Magnet แต่โครงสร้างภายนอกได้ถูกออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับงานในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทนทานต่อแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค สี หมึกพิมพ์ น้ำเคลือบ น้ำดิน น้ำตาล น้ำแป้ง ซ๊อส นม ฯลฯ

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Trap
ลักษณะเหมือนกับการใช้ Lattice Magnet แต่โครงสร้างภายนอกได้ถูกออกแบบเพื่อให้ เหมาะสมกับงานในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ทนทานต่อแรงดันสูง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค สี หมึกพิมพ์ น้ำเคลือบ น้ำดิน น้ำตาล น้ำแป้ง ซ๊อส นม ฯลฯ