Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Slip Magnetic Separator
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Slip Magnetic Separator

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว เช่น น้ำดิน หรือน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้ ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Slip Magnetic Separator
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว เช่น น้ำดิน หรือน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้ ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่