Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Electro Ferro Filter
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Electro Ferro Filter

แม่เหล็กรุ่น Electro Magnetic Ferro Filter ได้ถูกออกแบบให้สร้างความสนามแม่เหล็กโดยใช้ระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็ก ผงเหล็ก สนิมเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว หรือวัตถุดิบที่มีน้ำเจือปน ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำดิน ทรายแก้ว ปูนพลาสเตอร์เป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิค ผลิตภัณฑ์สีเคลือบ การผลิตแป้ง ฯลฯ มีความของสนามแม่เหล็กหลายแบบให้เลือก 

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Electro Ferro Filter
แม่เหล็กรุ่น Electro Magnetic Ferro Filter ได้ถูกออกแบบให้สร้างความสนามแม่เหล็กโดยใช้ระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็ก ผงเหล็ก สนิมเหล็ก ออกจากวัตถุดิบที่เป็นของเหลว หรือวัตถุดิบที่มีน้ำเจือปน ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำดิน ทรายแก้ว ปูนพลาสเตอร์เป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกระเบื้องผนัง กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคา เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิค ผลิตภัณฑ์สีเคลือบ การผลิตแป้ง ฯลฯ มีความของสนามแม่เหล็กหลายแบบให้เลือก