Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Coolant Magnetic Separator
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Coolant Magnetic Separator

สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมงานกลึง ที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาด แบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้คัดแยกเศษเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Coolant Magnetic Separator
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมงานกลึง ที่ต้องการดักจับเศษเหล็กออกจากน้ำหล่อเย็น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาเพราะมีระบบทำความสะอาด แบบอัตโนมัติ ออกแบบโครงสร้างให้กระจายวัตถุดิบ เข้าสู่ตัวแม่เหล็กได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้คัดแยกเศษเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ