Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Cascade Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Cascade Magnet

ใช้สำหรับดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบประเภทเม็ด เช่น แร่ อาหารสัตว์ เหมาะในการกำจัดเศษเหล็ก ที่ ฝังตัวในวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบทำความ สะอาดทั้งแบบอัตโนมัติ และด้วยตนเอง

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Cascade Magnet
ใช้สำหรับดักจับเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบประเภทเม็ด เช่น แร่ อาหารสัตว์ เหมาะในการกำจัดเศษเหล็ก ที่ ฝังตัวในวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบทำความ สะอาดทั้งแบบอัตโนมัติ และด้วยตนเอง