Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Lifting Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Lifting Magnet

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบ ก่อนการผ่านวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด แข็งแรง ทนทาน โครงสร้างกระทัดรัด ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับติดตั้้งคร่อมบนสายพานลำเลียง หรือ ติดบนปลายหัวสายพานลำเลียง

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Lifting Magnet
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบ ก่อนการผ่านวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กตกไปทำลายฟันของเครื่องบด แข็งแรง ทนทาน โครงสร้างกระทัดรัด ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับติดตั้้งคร่อมบนสายพานลำเลียง หรือ ติดบนปลายหัวสายพานลำเลียง