Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Perma Plate
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Perma Plate

Magnetic Perma Plate หรือ Plate Magnet แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แก้ว เมล็ดพืช พลาสติก แร่ ฯลฯ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ ติดตั้งในถังบรรจุ ในท่อ หรือในรางลำเลียง เมื่อวัตถุดิบไหลผ่าน แม่เหล็กจะทำการดูดเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบมาติดอยู่บนตัวแม่เหล็ก วัตถุดิบที่ผ่านไปจะสะอาดและบริสุทธิ์จากผงเหล็ก สนิมเหล็ก หรือเศษเหล็กที่เจือปน ขนาดและความแรงสามารถออกแบบให้เข้ากับหน้างาน และการใช้งานให้มากที่สุด

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Perma Plate
Magnetic Perma Plate หรือ Plate Magnet แม่เหล็กแผ่นชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร แก้ว เมล็ดพืช พลาสติก แร่ ฯลฯ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ ติดตั้งในถังบรรจุ ในท่อ หรือในรางลำเลียง เมื่อวัตถุดิบไหลผ่าน แม่เหล็กจะทำการดูดเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบมาติดอยู่บนตัวแม่เหล็ก วัตถุดิบที่ผ่านไปจะสะอาดและบริสุทธิ์จากผงเหล็ก สนิมเหล็ก หรือเศษเหล็กที่เจือปน ขนาดและความแรงสามารถออกแบบให้เข้ากับหน้างาน และการใช้งานให้มากที่สุด