Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Drum Separator
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Drum Separator

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งมีปริมาณ การผลิตต่อชั่วโมงสูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ แร่ ข้าวสาร ไม้ ฯลฯ เป็นระบบ ที่มีการกำจัดเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ เมื่อวัตถุดิบผ่านเข้ามาตรงช่องทางเข้าด้านบน ระบบจะ ทำการแยกเศษเหล็ก และวัตถุดิบออกจากกันคนละช่องทาง

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Drum Separator
สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งมีปริมาณ การผลิตต่อชั่วโมงสูง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ แร่ ข้าวสาร ไม้ ฯลฯ เป็นระบบ ที่มีการกำจัดเศษเหล็กแบบอัตโนมัติ เมื่อวัตถุดิบผ่านเข้ามาตรงช่องทางเข้าด้านบน ระบบจะ ทำการแยกเศษเหล็ก และวัตถุดิบออกจากกันคนละช่องทาง