Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Head Roller
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Head Roller

Magnetic Head Roller คือแม่เหล็กที่ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เคลื่อนที่มาบนสายพานลำเลียง หรือในท่อโดย แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กไปยังใต้ลูกกลิ้ง แล้วจึงปล่อยทิ้งไปในถังเก็บเศษเหล็ก เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาหารสัตว์ ปูนซิเมนต์ ฯลฯ ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ ทันที เพราะสามารถทำได้ทุกรูปแบบ

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Head Roller
Magnetic Head Roller คือแม่เหล็กที่ใช้ในการแยกเศษเหล็กออกจากวัตถุดิบที่เคลื่อนที่มาบนสายพานลำเลียง หรือในท่อโดย แม่เหล็กจะดูดเศษเหล็กไปยังใต้ลูกกลิ้ง แล้วจึงปล่อยทิ้งไปในถังเก็บเศษเหล็ก เหมาะ สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาหารสัตว์ ปูนซิเมนต์ ฯลฯ ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ ทันที เพราะสามารถทำได้ทุกรูปแบบ