Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Lattice Magnet with Housing
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Lattice Magnet with Housing

แม่เหล็กชนิดนี้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดผงเศษเหล็กละเอียด หรือเศษเหล็กชิ้นเล็กออก จากวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี ผงสี เม็ดพลาสติก สารให้ความหวาน น้ำตาล ข้าวสาร เครื่องเทศ ฯลฯ ผลิตได้หลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานสูงสุด เพราะมีการออกแบบการจัดวางแท่งแม่เหล็ก ในตำแหน่งที่ให้ ประสิทธิภาพในการดูดจับเศษเหล็กมากที่สุด

 

แม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กของทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อ, ราง, หรือบนสายพาน, ทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถออกแบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กให้เข้ากับจุดติดตั้งของลูกค้า โลหะเช่นตะปู, สนิม, น๊อต, ลวดเชื่อม และสิ่งเจือปนเหล่านี้ยากที่จะหลุดรอดจากสนามแม่เหล็กชนิดนี้ได้

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Lattice Magnet with Housing
แม่เหล็กชนิดนี้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดผงเศษเหล็กละเอียด หรือเศษเหล็กชิ้นเล็กออก จากวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี ผงสี เม็ดพลาสติก สารให้ความหวาน น้ำตาล ข้าวสาร เครื่องเทศ ฯลฯ ผลิตได้หลายรูปแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานสูงสุด เพราะมีการออกแบบการจัดวางแท่งแม่เหล็ก ในตำแหน่งที่ให้ ประสิทธิภาพในการดูดจับเศษเหล็กมากที่สุด   แม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กของทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อ, ราง, หรือบนสายพาน, ทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถออกแบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กให้เข้ากับจุดติดตั้งของลูกค้า โลหะเช่นตะปู, สนิม, น๊อต, ลวดเชื่อม และสิ่งเจือปนเหล่านี้ยากที่จะหลุดรอดจากสนามแม่เหล็กชนิดนี้ได้