Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Conveying Complete System
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Conveying Complete System

แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ประกอบใน งานระบบ สายพาน แม่เหล็กลำเลียง (Magnetic Conveyor) สนามแม่เหล็ก จะช่วยจับ และ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง กระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน โดยใช้ แรงแม่เหล็ก ในการดูดจับ และ ลำเลียง อย่าง อัตโนมัติ เหมาะใช้ใน โรงงาน ผลิตกระป๋อง ประหยัดเวลา ทำงาน รวดเร็ว และ ทุ่นแรง สามารถออกแบบเส้นแรง แม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของสนามแม่เหล็ก ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Conveying Complete System
แม่เหล็กชนิดนี้ ใช้ประกอบใน งานระบบ สายพาน แม่เหล็กลำเลียง (Magnetic Conveyor) สนามแม่เหล็ก จะช่วยจับ และ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง กระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน โดยใช้ แรงแม่เหล็ก ในการดูดจับ และ ลำเลียง อย่าง อัตโนมัติ เหมาะใช้ใน โรงงาน ผลิตกระป๋อง ประหยัดเวลา ทำงาน รวดเร็ว และ ทุ่นแรง สามารถออกแบบเส้นแรง แม่เหล็ก และ ขนาดความเข้มของสนามแม่เหล็ก ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม