Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Roller for conveying can
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Roller for conveying can

แม่เหล็กโรลเลอร์ ชนิดนี้ ใช้ประกอบใน งานระบบ สายพาน แม่เหล็กลำเลียง (Magnetic Conveyor) สนามแม่เหล็ก จะช่วยจับ และ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง กระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน โดยใช้ แรงแม่เหล็ก ในการดูดจับ และ ลำเลียง อย่าง อัตโนมัติ เหมาะใช้ใน โรงงาน ผลิตกระป๋อง ประหยัดเวลา ทำงานรวดเร็ว และ ทุ่นแรง  

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Roller for conveying can
แม่เหล็กโรลเลอร์ ชนิดนี้ ใช้ประกอบใน งานระบบ สายพาน แม่เหล็กลำเลียง (Magnetic Conveyor) สนามแม่เหล็ก จะช่วยจับ และ เคลื่อนย้าย ฝากระป๋อง กระป๋อง หรือชิ้นงานอื่นๆ บนสายพาน โดยใช้ แรงแม่เหล็ก ในการดูดจับ และ ลำเลียง อย่าง อัตโนมัติ เหมาะใช้ใน โรงงาน ผลิตกระป๋อง ประหยัดเวลา ทำงานรวดเร็ว และ ทุ่นแรง