Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Lattice Magnet
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Lattice Magnet

แม่เหล็กตะแกรงจะประกอบไปด้วย แม่เหล็กแท่ง ซึ่งถูกออกแบบ และคำนวณระยะการ จัดเรียงไว้ เพื่อให้ได้เส้นแรงแม่เหล็ก ที่แรงที่สุด ซึ่งจะ ทำหน้าที่ อย่างดีในการดูดเศษเหล็ก ที่ผ่านเข้ามา ใช้ในงานแยกเศษโลหะชิ้นเล็กๆ ออกจาก วัตถุดิบเช่น พลาสติก อาหาร เครื่องสำอาง น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช และแร่ 

 

แม่เหล็กของทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อ, ราง, ทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถออกแบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กให้เข้ากับจุดติดตั้งของลูกค้า โลหะเช่นตะปู, สนิม, น๊อต, ลวดเชื่อม และสิ่งเจือปนเหล่านี้ยากที่จะหลุดรอดจากสนามแม่เหล็กชนิดนี้ได้

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Lattice Magnet
แม่เหล็กตะแกรงจะประกอบไปด้วย แม่เหล็กแท่ง ซึ่งถูกออกแบบ และคำนวณระยะการ จัดเรียงไว้ เพื่อให้ได้เส้นแรงแม่เหล็ก ที่แรงที่สุด ซึ่งจะ ทำหน้าที่ อย่างดีในการดูดเศษเหล็ก ที่ผ่านเข้ามา ใช้ในงานแยกเศษโลหะชิ้นเล็กๆ ออกจาก วัตถุดิบเช่น พลาสติก อาหาร เครื่องสำอาง น้ำตาล เครื่องเทศ สารเคมี เมล็ดพืช และแร่    แม่เหล็กของทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถติดตั้งได้ทั้งในท่อ, ราง, ทางไอซ์แลนด์ดิคสามารถออกแบบแม่เหล็กคัดแยกเศษเหล็กให้เข้ากับจุดติดตั้งของลูกค้า โลหะเช่นตะปู, สนิม, น๊อต, ลวดเชื่อม และสิ่งเจือปนเหล่านี้ยากที่จะหลุดรอดจากสนามแม่เหล็กชนิดนี้ได้