Magnet eng ,แม่เหล็กถาวรทุกชนิด Magnet thai , แม่เหล็กไฟฟ้า
จำหน่ายแม่เหล็กโลก
Magnetic Bar
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
  • ขายแม่เหล็กทุกชนิด
Magnetic Bar

แม่เหล็กแบบแท่ง หรือแม่เหล็กบาร์ แม่เหล็กรุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบหลากหลายประเภทเหมาะ สำหรับใช้งานทั้งในห้อง lab และในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความเข้มของ สนามแม่เหล็กสูงมาก ทางไอซ์แลนด์ดิค สามารถผลิตแม่เหล็กบาร์ที่ทนความร้อนได้หลากหลายอุณหภูมิการใช้งาน และมีความแรงหลายรุ่นเช่น 10,000 gauss, 11,000 gauss และ 12,000 gauss

 

แม่เหล็กนี้ ใช้ในงานแยกเศษเหล็ก ผงสนิม ตะปู ออกจาก วัตถุดิบเช่น พลาสติก, อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, น้ำตาล, เครื่องเทศ, เคมีภัณฑ์, เมล็ดพืช, แร่ และอื่นๆอีกมากมาย 

Lifting Magnet Permanent Magnet แม่เหล็ก
Menu
จำหน่ายแม่เหล็กครบวงจร
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
  • ศูนย์รวมแม่เหล็ก ถาวร แม่เหล็กขนาดใหญ่
Magnetic Bar
แม่เหล็กแบบแท่ง หรือแม่เหล็กบาร์ แม่เหล็กรุ่นนี้ใช้ในการแยกเศษเหล็กชิ้นเล็กๆ ออกจากวัตถุดิบหลากหลายประเภทเหมาะ สำหรับใช้งานทั้งในห้อง lab และในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความเข้มของ สนามแม่เหล็กสูงมาก ทางไอซ์แลนด์ดิค สามารถผลิตแม่เหล็กบาร์ที่ทนความร้อนได้หลากหลายอุณหภูมิการใช้งาน และมีความแรงหลายรุ่นเช่น 10,000 gauss, 11,000 gauss และ 12,000 gauss   แม่เหล็กนี้ ใช้ในงานแยกเศษเหล็ก ผงสนิม ตะปู ออกจาก วัตถุดิบเช่น พลาสติก, อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, น้ำตาล, เครื่องเทศ, เคมีภัณฑ์, เมล็ดพืช, แร่ และอื่นๆอีกมากมาย